Privacy statement buurtpreventieteam De Vissen

Privacy statement Stichting Buurtpreventieteam De Vissen (hierna: BPT de Vissen)

Inleiding

BPT de Vissen neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit privacy statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit privacy statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit privacy statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met bptdevissen@gmail.com

Wie is BPT de Vissen?

Stichting Buurtpreventieteam De Vissen is een stichting, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64300811.

Welke gegevens worden verwerkt door BPT de Vissen?

Om aan te sluiten bij BPT de Vissen, vult ieder lid een aanmeldingsformulier in. Hierin worden persoonsgegevens verzameld en vastgelegd door de vrijwilliger. Het gaat dan om naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres, naam en telefoonnummer van iemand met wie we contact mogen opnemen in geval van nood, en een foto waar je gezicht duidelijk op staat.

Waarom houdt BPT de Vissen deze gegevens bij? 

Om vrijwilliger te kunnen zijn bij BPT de Vissen, moet je in de wijk de Vissen wonen en moet je tenminste 18 jaar oud zijn. Ook de gemeente eist een lijst met namen en adressen van de vrijwilligers om de subsidie te kunnen toekennen. De hoogte van de subsidie wordt namelijk bepaald aan de hand van het aantal vrijwilligers dat BPT de Vissen heeft op het moment van de subsidieaanvraag.

Je telefoonnummer en e-mailadres gebruiken de bestuursleden en de coördinatoren om contact met je te kunnen opnemen wanneer dat nodig is. Een voorbeeld is dat we je bellen als je bijvoorbeeld op het afgesproken starttijdstip van de ronde niet verschijnt. De coördinator wil dan graag weten of je de ronde vergeten bent of dat je wellicht onderweg bent, maar iets later bent.

Wanneer je daarvoor toestemming geeft, voegen we je toe aan de BPT Whatsapp groep. Hierdoor hebben alle vrijwilligers die in de Whatsapp groep zitten, je telefoonnummer.

Jouw  e-mailadres wordt gebruikt om je op de hoogte te houden van informatie vanuit het bestuur bijvoorbeeld in de vorm van nieuwsbrieven. Ook informatie van de gemeente, politie, Burgernet, PEP, of andere organisaties sturen we door, indien dit relevant voor je kan zijn.

Doordat we je geboortedatum weten, is het mogelijk om je een felicitatiekaart te sturen met je verjaardag. Wanneer je een cursus gevolgd hebt heeft de cursusaanbieder je geboortedatum nodig voor het verstrekken van je certificaat.

Daarnaast verspreiden we jouw persoonsgegevens onder de vrijwilligers aan de hand van een smoelenboek. Hierin zit ook de pasfoto, die je bij je aanmelding aan ons hebt toegestuurd voor dit doel.

Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?

Het bestuur van BPT de Vissen verwerkt jouw gegevens en bewaart deze via een beveiligd netwerk. Daarnaast verstrekken we je gegevens aan anderen, zie de volgende paragraaf.

Verstrekken van persoonsgegevens

BPT de Vissen kan jouw persoonsgegevens verstrekken aan de gemeente voor de subsidie en aan cursusorganisaties zoals Ambuwerk en PEP. Cursusorganisaties hebben namelijk jouw gegevens nodig om je te kunnen uitnodigen voor de desbetreffende cursus waar je je via het BPT voor hebt aangemeld en om je het certificaat/bewijs van deelname aan de cursus te kunnen toesturen.

Daarnaast is het goed om te weten dat de nieuwsbrief ook aan gemeente en politie wordt gestuurd, omdat de wijkagenten en onze contactpersonen bij de gemeente het prettig vinden om te weten wat we doen en wat er speelt bij BPT de Vissen. Wanneer je informatie hebt die wel gedeeld mag worden met de vrijwilligers, maar niet met gemeente en politie, is het belangrijk dat je dat van te voren expliciet aangeeft, zodat deze niet via de nieuwsbrief, maar op een andere wijze verspreid wordt onder de vrijwilligers.

 

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard door BPT De Vissen?

Je gegevens worden bewaard zolang je als actief vrijwilliger betrokken bent bij BPT de Vissen. Zodra je niet meer betrokken wilt zijn bij BPT de Vissen, worden je gegevens uiterlijk twee jaar na opzegging gewist, tenzij je hebt aangegeven dat je het goed vindt dat de gegevens bewaard blijven. Wanneer we je gegevens mogen bewaren, kunnen we je in de toekomst bijvoorbeeld uitnodigen voor een lustrumfeest of reünie.

Heb ik er zelf ook nog iets over te zeggen? 

Je kunt altijd vragen je gegevens in te zien, deze te wijzigen of deze te laten verwijderen. Wanneer je je gegevens laat verwijderen, kun je niet langer vrijwilliger zijn bij het BPT, omdat we dan geen contact met je kunnen opnemen en omdat we geen subsidie voor je ontvangen.

Is een foto ook een persoonsgegeven? 

Indien de foto duidelijk herleidbaar is naar jou, is een foto inderdaad ook een persoonsgegeven. BPT de Vissen maakt foto’s tijdens bijeenkomsten en activiteiten. Deze foto’s worden gebruikt in de nieuwsbrief, op onze website en sociale media. Wil je liever niet op de foto, geef dit dan vooraf aan via bptdevissen@gmail.com.

 

Kan dit Privacy statement worden gewijzigd?

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het privacy statement na te lezen op eventuele wijzigingen. Je vindt de nieuwste versie altijd op onze website www.bptdevissen.nl.

Contact

Voor vragen over je rechten en de manier waarop BPT de Vissen met persoonsgegevens omgaat, kun je per e-mail (bptdevissen@gmail.com) een informatieverzoek indienen. BPT de Vissenzo snel mogelijk reageren op vragen, maar tenminste binnen een maand.

Ben je na het contact met BPT de Vissen ontevreden over de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via: https://autoriteitpersoonsgegevens.